Reklam är något som är nästintill oundvikligt. Vi hör det i radion, ser det på sociala medier och på skyltar. Även i reklampauserna på tv, mellan filmer och tv-program, får vi ta del av små reklamfilmer med olika budskap. Med vad finns det för olika typer av reklamfilmer?

Animerad reklamfilm

En typ av reklamfilm är animerad reklamfilm. Att en reklam är animerad istället för live-action innebär att det finns större möjligheter till kreativitet. För att nå ut till så många tittare som möjligt kan man använda sig av en snygg och iögonfallande stil på animationen. Man kan även skapa olika karaktärer och figurer som gör ett långvarigt intryck på åskådarna.

Reklamfilm med sång

Vissa reklamfilmer innehåller egenskrivna sånger, eller sånger som använder en känd melodi med en ny text, för att nå ut med sitt budskap. Ett exempel på detta är Guldbrev.se som har en reklam med en låt som många säkert har hört. Syftet med sådana reklamer är att få låten att fasta i huvudet på tittarna som på så sätt kommer ihåg reklamens innehåll. Det kan dock ske ett motsatt resultat eftersom vissa människor ogillar dessa låtar, och då kanske undviker produkten helt.

Känslosam reklamfilm

Känslosamma reklamfilmer är vanligt förekommande. Dessa typer av reklamer används för att framkalla känslor hos tittarna vilket gör att de bryr sig om budskapet. Vi ser ofta dessa reklamer hos olika organisationer, såsom cancerfonden, som försöker få folk att skänka pengar. Även bilreklamer innehåller ofta känslosamma små historier för att exempelvis visa hur viktigt det är med en bil som har stort fokus på säkerhet.

Humoristisk reklamfilm

Humor används ofta i reklam. Detta är, precis som hos de känslosamma reklamfilmerna, till för att skapa en reaktion hos tittarna. Ju mer vi reagerar på det vi ser desto mer troligt är det att vi kommer att spendera pengar på det som reklamen försöker sälja.

Reklamfilm med återkommande karaktärer

Vissa reklamfilmer har alltid samma karaktärer som medverkar. ICAs reklamer är nog det mest välkända exemplet på detta med sina olika karaktärer i ledning av ICA-Stig. Att samma karaktärer förekommer i alla reklamfilmer innebär att vi skapar en slags relation till dem. Det känns nästan som att det är våra vänner som dyker upp gång på gång med nya upptåg. Den varma känsla som karaktärerna ger oss associerar vi sedan med företaget.

Author alex
Published
Categories Dokumentärfilmens
Views 2298

Nya Inlägg

youplay