Att göra en dokumentärfilm kan låta enklare än vad det faktiskt är. I själva verket kräver skapandet av en dokumentärfilm mängder av erfarenhet och en massa kunskap. Det är mycket ovanligt att yngre människor får chansen att göra en riktig dokumentärfilm då regissörerna oftast är äldre och har flera års erfarenhet bakom sig. På så sätt kan det vara svårt att ta sig in i branschen, men man kan alltid börja någonstans. Således kommer denna artikel gå igenom hur man kan bli en dokumentärfilmare, vad som krävs och hur en dokumentärfilm faktiskt görs.

Var kan man studera?

Innan man börjar göra en dokumentärfilm är det mycket viktigt att man skaffar sig en relevant utbildning. Om man ska studera på gymnasienivå kan det vara bra att välja en estetisk linje. Denna är dock inte specifikt inriktad mot dokumentärfilmer, utan här får studenter oftast en generell bild av filmskapandets process. Om man vill så är det dock möjligt att köpa specifik kurslitteratur i syftet att exempelvis skriva sitt examensarbete om dokumentärfilmer. Det är också möjligt att be sina lärare om att få studera just dokumentärfilm och få extrauppgifter inom just detta.

När gymnasiet är klart finns det därefter möjlighet att söka sig till universitetsprogram som är riktade just till filmskapande. Exempelvis finns det en mängd kurser i både Danmark och Storbritannien. Detta gör det möjligt att specialisera sig ytterligare och köpa mer specifik kurslitteratur som oftast rekommenderas av de olika universiteten och lärarna.

Hur filmas en dokumentärfilm?

Efter att man studerat på universitet är det oftast dags att pröva lyckan på det första jobbet. I filmbranschen innebär detta oftast att man får en roll som assistent eller liknande.

När det kommer till just dokumentärfilmer är det också viktigt att man som filmskapare väljer ett område som intresserar en. En del tycker om att filma djur medan andra vill filma människor och deras vardag i olika länder. Oftast innebär denna inriktning också att man väljer hur dokumentärfilmen skapas. Ett bra exempel på en dokumentärfilm där djur är i fokus är serien som kallas Planet Earth, vilken är skapad av BBC. I denna serie åker filmskaparna runt i hela världen för att filma djurlivet i olika miljöer och klimat. I praktiken innebär detta att kameror sätts upp i olika vinklar för att fånga upp olika beteenden hos djuren. Således filmas dokumentären utan någon mänsklig röst, denna läggs på senare under bearbetningen av filmerna.

Men det finns också dokumentärfilmer som handlar om journalister som är ute och filmar i olika krigsområden runt om i världen. I detta fall brukar dokumentären innehålla scener från olika platser. Därefter brukar också intervjuer läggas in i dokumentären. Således skiljer sig detta mycket åt från hur exempelvis Planet Earth filmas.

Author alex
Published
Categories Dokumentärfilmens
Views 3215

Nya Inlägg

youplay